wróć do strony głównej

Budowa autostrady A4

Budowa odcinków: A4 Tarnów – Dębica (42km), A4 Dębica – Rzeszów Zachód (33km), A4 Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny (4km), A4 Rzeszów Wschód – Jarosław (45km), A4 Jarosław – Radymno (20km)

A4 łączy już granicę Niemiecką z Ukraińską. To pierwsza tej klasy droga w Polsce, która przecina cały kraj. Ma łącznie 673 km, a początki jej budowy sięgają 1936 roku.

Najważniejszym zadaniem była budowa węzła Dębica - Pustynia oraz węzła Dębica – Żyraków. Oprócz tego wykonana została cała infrastruktura drogowa. W zakres robót wchodziło dodatkowo dokończenie budowy 5 mostów, 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 11 wiaduktów nad autostradą oraz budowa 64 dróg dojazdowych wzdłuż autostrady.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach prac także zaprojektowano i wykonano odcinek autostrady A4 z Jarosławia (węzeł Jarosław Zachód) do Radymna (węzeł Przemyśl). Pracy nad autostradą towarzyszyła również budowa  trzynastu wiaduktów autostradowych, dziesięciu wiaduktów drogowych, dwóch węzłów, przejazdów z drogami poprzecznymi i obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą.

Przebudowano również istniejące drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ewenementem w skali kraju jest fakt, że jedna firma zrealizowała inwestycje na jednym ciągu drogowym, na tylu kontraktach zlokalizowanych obok siebie.

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl