wróć do strony głównej

Łącznica kolejowa w Krakowie

Jest to jedyny tego typu wybudowany obiekt w Polsce, który dodatkowo fantastycznie się prezentuje.

Jest to jedyny tego typu wybudowany obiekt w Polsce, który dodatkowo fantastycznie się prezentuje - szczególnie oglądany z góry „unosząc” się jakby ponad miastem. Jest to także symboliczny przykład wchodzenia w zupełnie nową, niż dotychczas, rzeczywistość postrzegania obiektów inżynierskich zlokalizowanych w mocno zurbanizowanych centrach miast.

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę układu torowego linii kolejowych: nr 91, nr 94, nr 603 oraz budowę nowej linii nr 624 poprowadzonej na estakadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. W ramach prac wykonaliśmy także przebudowę przystanków osobowych (Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki), dróg; odwodnienia układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i sieci gazowych.

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl