wróć do strony głównej

LCS Iława

Kompleksowa, obejmująca wszystkie branże, modernizacja linii kolejowej w standardzie umożliwiającym przejazd pociągu Pendolino z prędkością nawet 200 km/h.

Jest to pierwszy zrealizowany przez Budimex w roli Generalnego Wykonawcy projekt, który polegał na kompleksowej, obejmującej wszystkie branże, modernizacji linii kolejowej w standardzie umożliwiającym przejazd pociągu Pendolino z prędkością nawet 200 km/h.Jako organizacja, realizując ten projekt, musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom zarówno technicznym, organizacyjnym, ale również czysto ludzkim, ponieważ wykonanie tego projektu wymagało ponadprzeciętnego zaangażowania i poświęcenia realizującego go zespołu. W ramach prac przebudowano system dróg i skrzyżowań dwupoziomowych. Prace realizowane na odcinku 2 (stacja Iława) objęły natomiast odwodnienie, modernizację układów torowych i podtorza, infrastrukturę przytorową. Przebudowano system dróg i skrzyżowań dwupoziomowych. Prace realizowane na odcinku 3 (Iława - Redaki) to odwodnienie, modernizacja układów torowych i podtorza, infrastruktura przytorowa. Również tu przebudowano system dróg i skrzyżowań dwupoziomowych.W zakresie infrastruktury mostowej prace realizowane na odcinku 1 (Iława - Rakowice) objęły 7 wiaduktów kolejowych, 3 wiadukty drogowe, 2 przejścia tunelowe dla pieszych. Z kolei prace realizowane na odcinku 2 (stacja Iława) to 2 wiadukty kolejowe, 1 wiadukt drogowy, 3 przejścia dla pieszych (w tym jedno tunelowe). Natomiast prace realizowane na odcinku 3 (Iława - Redaki) objęły 5 wiaduktów kolejowych, 6 wiaduktów drogowych, 4 przejścia dla pieszych.

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl