wróć do strony głównej

Obwodnica Augustowa

W skład inwestycji wchodziły projekt i budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej 8 na odcinku: węzeł Augustów do węzła Szkocja oraz drogi ekspresowej S-61 na odcinku: węzeł Szkocja do węzła Lotnisko.

Z punktu widzenia Budimex to ważna społecznie inwestycja, ponieważ umożliwiła one przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszary cenne przyrodniczo.

W skład inwestycji wchodziły projekt i budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej 8 na odcinku: węzeł Augustów do węzła Szkocja oraz drogi ekspresowej S-61 na odcinku: węzeł Szkocja do węzła Lotnisko. Wybudowano dwa spójne odcinki drogi ekspresowej łączące się w węźle Szkocja w jeden ciąg drogowy. Jest on tworzony przez 23,3 kilometrów jednojezdniowej drogi krajowej 8 oraz 13 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S-61.

Zaprojektowano i wybudowano 5 węzłów: Augustów, Borki, Janówka, Szkocja, Lotnisko. Inwestycja objęła także 33 obiekty mostowe, 15 wiaduktów drogowych oraz 11 przejść dla zwierząt. Jednym z elementów inwestycji było również wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl