wróć do strony głównej

Obwodnica Ostródy

Przykład inżynierskich możliwości w pokonywaniu ekstremalnie trudnych warunków geotechnicznych w budownictwie infrastrukturalnym.

Obwodnica Ostródy to przykład inżynierskich możliwości w pokonywaniu ekstremalnie trudnych warunków geotechnicznych w budownictwie infrastrukturalnym. Całą inwestycja ma też ogromne znacznie społeczne, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla wszystkich osób, które podróżują trasą S7 – nowa droga skraca czas podróży, jak i odciąża lokalne drogi.

Zakres robót obejmuje: budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Budowę odcinka dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Budowę dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych; budowę węzłów drogowych, budowę obiektów inżynierskich,  budowę urządzeń ochrony środowiska, roboty wyburzeniowe, budowę kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej z systemem zbiorników retencyjno-przepływowych, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę urządzeń melioracyjnych) i budowę oświetlenia.

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl