wróć do strony głównej

Spalarnia w Białymstoku

Spalarnia odpadów w Białymstoku to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną.

Dzięki spalaniu objętość odpadów zmniejszana jest 15-krotnie, a ich masa po spaleniu zmniejsza się 3-krotnie. Energia z odpadów komunalnych to jeden z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju energetyki w Polsce. W świetle polityki klimatycznej mającej ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stosowanie węgla kamiennego, to właśnie odpady komunalne stają się dobrą alternatywą do konwencjonalnych źródeł energii. Wiele firm energetycznych interesuje się możliwością produkcji energii z odpadów.

Copryright 2018 Budimex    email: konkurs@budimex.pl